Zajímavosti o úpravně vody na Hosově

Zajímavosti o úpravně vody na Hosově

Úpravna vodu pro Jihlavu - Hosov

30.1.2012 |   Týdeník Sedmička přinesl zajímavé informace o úpravně vody pro Jihlavu.

Chemie, filtry v zatemněných halách s bazény, znovu chemie, další filtry. Na konci je vynikající pitná voda. Ale vyrobit ji není tak jednoduché, jak se může leckomu zdát.

Bazény tady ohraničuje zábradlí z nerezu, který je materiálem i všech potrubí, masivní nádrže chemikálií jsou z černého plastu. Všude je čisto, jak na operačním sále. Tady se vyrábí voda.

Sedmička   Sdílet
Světlo do vykachlíkovaných hal s bazény vniká jen spoře - malými kulatými okny, polepenými modrou fólií. "Dřív sem i svítilo slunce, ale současný trend je držet vodu pokud možno v šeru, či ve tmě. Sluneční světlo a teplo její pitné vlastnosti nezlepšuje," vysvětlil vedoucí hosovské úpravny vody Martin Pospíchal. Vzduch zvenčí prochází také filtry, aby se k vodě nedostaly zbytky rostlin, pyl, nebo třeba smog ze silnice.

K úpravně se jede po rušné výpadovce z Jihlavy na Pelhřimov. Na táhlém návrší pod Hosovem, na místě s fantastickým výhledem na město je nenápadný areál čtyř budov, z nichž ta největší vypadá se svou řadou malých kruhových oken trochu jako loď. Pokud někde tepe skutečné srdce organismu města Jihlavy, pak je to právě tady - v úpravně vody Hosov.

Odtud vodaři rozhání do spletité jihlavské sítě potrubím nejdůležitější životní tekutinu. Což tedy zkusit si trochu matematiky? Představte si krychli o hraně dlouhé přibližně dvaadvacet metrů.

Představte si dále, že ta krychle (větší než osmipatrový panelový dům) je celá z vody.

Zhruba tolik jí denně vyrobí v úpravně v Hosově a většinu z ní spotřebuje krajské město a všechny jeho čtvrtě a části.

Jak ale vzniká z "obyčejné" vody někde z potoka tekutina, kterou můžeme denně pít a která teče z kohoutku? Pojďme sledovat pouť jihlavské pitné vody od samotného začátku.

Současnost a minulost


Nyní je Jihlava a okolí zásobována z vodní nádrže Hubenov s jejím hlavním přítokem Maršovským potokem.

Ještě dlouhá staletí před hubenovskou přehradou však byla zdrojem vody pro Jihlavu soustava pístovských rybníků, které dodávaly vodu pro tehdy bohaté hornické město už od 14. století.

První zmínka o nejstarším městském vodovodu je z roku 1389. Tehdy tekla voda do jihlavských kašen z pístovského návrší dřevěnými "trúbami". Samozřejmě bez jakékoli úpravy.

Jak ale šla staletí, začali mít lidé potřebu vodu čistit. Tak vznikla v roce 1886 u pístovských rybníků první úpravna, která byla po modernizaci částečně v provozu až do devadesátých let minulého století. Byly tam takzvané pomalé filtry, kde se voda filtrovala přes vrstvu písku, pak tekla do akumulační nádrže a odtud do města Jihlava. Postupně u rybníků přibývaly další stavby, které obsahovaly zařízení, jež umělo vodu i provzdušňovat, dávkovaly se tam čisticí chemikálie a voda se už také dezinfikovala chlorem.

Město se však stále rozrůstalo a v sedmdesátých letech už pístovská úpravna vody nestačila. Tehdy byla pod obcí Hosov postavena a v roce 1973 zprovozněna nová úpravna. Souběžně s tím vodohospodáři vybudovali v letech 1968 až 1972 pro Jihlavu také nový silný zdroj takzvané surové vody: nádrž Hubenov.

"Hubenovská přehrada má dostatečnou kapacitu vody i pro případné extrémní období sucha. Nynější počasí ale není nějak zvlášť extrémní," řekl asistent ředitele jihlavské divize Vodárenské akciové společnosti Jan Pešek.

V hosovském kopci je pod zemí centrální vodojem pro Jihlavu, kde je zásoba šesti tisíc kubických metrů vody.

Je rezervou, když je třeba vodárnu na nějakou dobu odstavit, vyrovnává kolísání odběru: doplňuje se v noci, kdy je odběr menší. Z vodní nádrže v Hubenově vedou pod zemí tři kilometry potrubí, kterým voda teče samospádem do Rantířova.

Tam je čerpací stanice, která je schopna vodu čerpat dál rychlostí až 240 litrů za vteřinu. Je to nutné, protože úpravna Hosov je položena výše než samotná čerpací stanice.

Kvalita vody v Hubenově podle ročního období kolísá. Ve spodních částech například narůstá obsah manganu, železa a amonných iontů, ve vodě je také vyšší tzv. biologické oživení, například díky řasám a sinicím.

Proto vodaři používají k odběru vody z nádrže tři různé hloubky, volí si tu, kde je zrovna voda nejkvalitnější. Na odběrném místě se domlouvají vodaři z Hosova s obsluhou hubenovské nádrže, která jim pak pustí vodu z toho správného potrubí. "Čím je lepší surová voda, tím je proces úpravy jednodušší. Se zhoršující se kvalitou surové vody pak rostou náklady na její úpravu," řekl vedoucí hosovské úpravny Pospíchal.

Při rekonstrukci před deseti lety zavedli automatický systém řízení úpravy vody.

Všechna zařízení a fáze úpravy jsou nepřetržitě sledovány a kontrolovány počítačem. A přístroje zase 24 hodin denně a 365 dní v roce sleduje lidská obsluha. "Na monitoru vidíme aktuální průtok surové a množství vyrobené vody, vidíme činnost čerpací stanice v Rantířově, dávkování a zásobu chemikálií," řekl Pospíchal.

Chlor tam není cítit


Automat také neustále sleduje vybrané parametry: pH, obsah kyslíku, teplotu a další vlastnosti, podle kterých pak zařízení dávkuje chemikálie na úpravu a čištění.

Obsluha na velíně může také zaznamenat náhlý nárůst odběru. "Může to znamenat, že někde prasklo potrubí, takže pak začíná komunikace s dispečinkem. Když jde hladina ve vodojemu rychleji dolů, tak obsluha upraví čerpání vody z Rantířova, kde lze čerpadla plynule regulovat," řekl Pospíchal. Potrubí praská například v zimě vlivem mrazů a tání. Odběry vody se také ale prý výrazně zvyšují na jaře, kdy začínají lidé napouštět bazény na koupání.

Úprava vody je sledem procesů, jejichž cílem je odstranit ze surové vody veškeré nerozpuštěné látky a většinu rozpuštěných látek, kvůli kterým může být voda nepitná.

Kdo by čekal v úpravně pach chloru, neucítí ho. Voda už nemá žádný chemický zápach. Návštěvník by mohl cítit jen vůni ozonu, ale nádrže, kde se jím voda sytí, jsou hermeticky uzavřené. Jediný vjem tedy skýtá sluch: jemné šumění i intenzivní hukot vody, nepřetržitý ryk silných čerpadel.

Kvalitu vody sleduje nejen automat a technolog v laboratoři na úpravně, ale také hlavní laboratoř v sídle divize Jihlava na Žižkově ulici, kde chemici zpracovávají a testují všechny vzorky vody, které jim jako povinnost ukládá zákon. "Chemický i mikrobiologický rozbor vody je hotový za týden," říká v laboratoři mezi skleněnými zkumavkami a baňkami, plnými různobarevných kapalin technolog hosovské úpravny Milan Výborný.

Vodaři mají ve vodovodní síti řadu míst, odkud pravidelně odebírají vodu k analýzám, lokality odběrů navíc musí pravidelně měnit. "Voda je potravina, pracovníci úpravny musí mít hygienický průkaz pro práci ve vodárenství," řekl Pospíchal.

Rezervy jsou nutné


Na konci toho všeho je zdánlivě obyčejná pitná voda. Ta jihlavská nepáchne a nemá žádnou nepříjemnou pachuť. To je výrazně větší hodnota, než se může jevit na první pohled. "Voda, co dnes jde do jihlavské rozvodné sítě, je výborná, splňuje všechny parametry pitné vody," říká asistent ředitele Jan Pešek.

Nediví se, že stát rezervuje některá území pro stavbu možných budoucích přehrad - což se místním lidem často nelíbí. "Mohou být důležité pro oblasti v republice, kde mají s vodou větší problémy než my na Vysočině. Takže nejde jen o aktuální potřebu regionu, ale jsou kraje, kde takové rezervy nemají," míní Jan Pešek.
Zdroj: Sedmička» | Autor: Tomáš Blažek | Původní článek»

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky

Aktuální články z Jihlavy

3.4.2018 |  Pokud by se našel někdo, kdo by měl zájem sem tam něco přispět na tyto stránky, může poslat e-mailem na adresu info@zjihlavy.cz několik vět týkajících se aktuálního dění nebo zajímavostí z Jihlavy.  | Celý článek ›

7.4.2016 |  Jak již dříve Jihlavské listy uvedly, krajská Jihlava chystá revitalizaci lesoparku Skalka.

Součástí prací má být plánované odtrubnění Koželužského potoka, o kterém se diskutuje již mnoho let. Aby však mohla radnice toto opatření zrealizovat, chybí jí finanční prostředky a potřebuje vypořádat některé majetkoprávní poměry.  | Celý článek ›

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky

12.11.2014 |  Opravené schody z Jakubského náměstí do Heulosu jsou od úterý 11.11.2014 opět otevřené. Parkán (směrem k penzionu Mahler na Brněnské ulici) a nově vybudovaný průchod do Heulosu z Hluboké ulice zatím ještě budou uzavřeny.

Oprava schodiště je součástí projektu s názvem Regenerace veřejných prostranství v MPR Jihlava – I.etapa. Projekt řeší regeneraci veřejných prostranství v historicky cenném jádru města Jihlavy, v městské památkové rezervaci.  | Celý článek ›

11.9.2014 |  Výstavu hub připravuje už popáté Mykologický klub Jihlava. Koná se od 12. do 14. září v Muzeu Vysočiny Jihlava.

V uplynulých letech počasí houbařům příliš nepřálo. "V loňském roce se nám podařilo nalézt a vystavit 386 druhů čerstvě nasbíraných hub," ohlíží se přesto mykoložka z jihlavského klubu Kateřina Pauzarová. Vzhledem k nynějším příznivým podmínkám je podle ní velká naděje dostat se na podobný počet vystavených hub i letos.  | Celý článek ›

30.7.2014 |  Někteří obyvatelé Vrchlického ulice a okolí chtějí co nejdříve trolejbusové spojení do Starých Hor. To by měla zajistit nová trasa linky "B", jejíž vedení je plánované z Hlavního nádraží ČD přes sídliště Březinova, Masarykovo náměstí, Dům zdraví a dále ulicí Vrchlického k železničnímu přejezdu na Jiráskově ulici, kde se počítá s konečnou linky.

"Stále čekáme, ale nic není vidět," ptá se jedna z místních obyvatelek, jejíž jméno je redakci JL známé. Jako provizorní opatření navrhuje zrušit konečnou linky 36 v Horním Kosově. "Pak už ji stačí jen prodloužit okolo Uni Hobby a u polikliniky křižovatkou vrátit zpět do Žižkovy ulice," nastiňuje možné řešení. Ředitel dopravního podniku města Josef Vilím uvedl, že vedení linky, která bude dopravně obsluhovat tuto oblast, je již projekčně připraveno.  | Celý článek ›

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky

10.7.2014 |  Ve čtvrtek 10. července začíná letošní cyklus čtvrtečních koncertů Kulturní léto v jihlavské Pivovarské restauraci.

Od 18 hodin zahraje během první akce mladá jihlavská kapela Joyners. "Po dlouhém sehrávání se pustila do produkce vlastních věcí. Tvorba se skládá z chytlavých riffů, zpěvných melodií, anglických textů...," avizují organizátoři večera.  | Celý článek ›

19.6.2014 |  V rámci kulturní hudební akce Vysočina Fest 2014 proběhne doprovodný program v divadle DIOD Jihlava a to v pátek 11.7.2014 od 10 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 15 hodin.

Na programu budou tvůrčí umělecké dílny pro děti s ukázkami a interaktivním zapojením.

Co mohou děti v dílnách vidět, zažít a vyzkoušet si? Akrobacii na šálách, akrobatický rokenrol, tvůrčí animační dílnu a dílnu s maskou, venkovní dětskou zumbu.  | Celý článek ›

17.6.2014 |  Soutěž Stavba roku Kraje Vysočina 2013 je u konce. Výsledky byly oznámeny ve středu večer, na jejich slavnostním vyhlášení v Počátkách.

Titulem Stavba roku Kraje Vysočina 2013 byla oceněna rekonstrukce Základní umělecké školy Jihlava a tři novostavby – Čistírna odpadních vod Dolní Cerekev – Kostelec u Jihlavy, Domov důchodců ve Ždírci a Administrativní budova Moravských kováren v Jihlavě.

Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem devatenáct realizací v našem kraji. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – Novostavby občanské vybavenosti, Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti, Průmyslové a dopravní stavby a Vodohospodářské a zemědělské stavby.  | Celý článek ›

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky

10.6.2014 |  Povolení od ministerstva životního prostředí ke geologickému průzkumu sice ještě nemá, ale už vypsala tendr na jeho dodavatele. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) začala hledat firmu, která by zkoumala sedm vytipovaných lokalit v celé České republice. Tři z nich (Hrádek, Kraví hora a Čihadlo) se nacházejí v Kraji Vysočina nebo do něj zasahují.  | Celý článek ›

Zdroj: 5plus2.cz» | Autor: František Jirků

30.5.2014 |  Oslavu Dne Dětí chystá i jihlavská zoologická zahrada. Už tento pátek (30. května) proběhne seznámení s mezinárodní kampaní "Od pólu k pólu" prostřednictvím mateřských i základních škol z celé Vysočiny. Žáci a studenti si připravili výstavy obrázků a modelů zeměkoule i zajímavé prezentace projektů výzkumů o mobilních telefonech, spotřebě papíru a vody, o regionálních zdrojích i nadměrném používání igelitových tašek a obalů.
Prezentace začnou v 9:00 hodin ve vzdělávacím centru PodpoVRCH, program bude pokračovat od 11:00 hodin v africké vesnici Matongo.  | Celý článek ›

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky
Titulní stránkaSlužby a řemeslaObchod a výrobaZábava a ostatníVaše názory, diskuseFotky Jihlavy, galerieVaše www adresa zjihlavy.czRSS kanál serveru zJihlavy.cz
Historie města Jihlavy
Informace z Jihlavy
Užitečné odkazy
Podpora na síti Facebook
Podporujeme projekty
ČSS ZO 6-18 Cunicunulus
Hosting by 3nicom solutions ALFA 1 - KPUFO sekce Poltergeist
Komerční sdělení
Není žádná reklama [err.#2]

Dnes je 20.3.2023,
svátek slaví Světlana, zítra Radek.

Google
Komerční sdělení
Není žádná reklama [err.#2]
Foto postřehy

Rekonstrukce Brněnského mostu

1. dubna se začal opravovat jeden z nejfrekventovanějších mostů v Jihlavě. Znovu průjezdný by měl být v říjnu.

Mediální partnerství
i-vysočina.cz - informujeme o všem Jihlavská astronomická společnost
Jihlavské listy Vladimír Matula - reklama, marketing, internetový marketing
Správa a statistiky webu

Vývoj a provoz těchto stránek zajišťuje

 Logoshop.cz | Grafické práce &výroba www 

Grafické studio a výroba www

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.    Další informace

JIHLAVA: Nezávislý Info Server