Rančířovský tankodrom: unikátní kus přírody

Rančířovský tankodrom: unikátní kus přírody

Listonoh letní

26.11.2010 |   Tato zpráva je sice z června minulého roku (Arnika Jihlava - 26.6.2009), nicméně je natolik zajímavá, že jsme se rozhodli ji pro Vás zveřejnit na našem serveru.

Malá obec Rančířov u Jihlavy získala nedávno do svého držení bývalý vojenský výcvikový prostor. Její zastupitelé nyní uvažují o tom, jak s novým majetkem naloží. "Bývalý tankodrom je zcela výjimečnou přírodní lokalitou, jedinou svého druhu na Vysočině a jednou z mála v republice," upozorňuje Jana Vitnerová z jihlavské Arniky. Starosta Rančířova se ale nedávno zmínil, že plánuje na volných prostranstvích nově vysázet lesní porost. Zastupitelé tak chtějí získat přirozený zdroj příjmů a pro své občany místo, kam mohou zajít na příjemnou procházku. "To není správné rozhodnutí, zalesnění změní unikátní biotopy a vzácné druhy vymizí," obává se Vitnerová a doplňuje: "Pokud ale bude obec souhlasit se současným způsobem využívání pozemků, jenom tím získá ".

zJIHLAVY.cz   Sdílet
Během působení armády se v prostoru bývalých kasáren, podobně jako v jiných podobných prostorech u nás, vyvinuly unikátní biotopy. Po mnoho let zde totiž neprobíhalo zemědělské hospodaření, nebyla zde používána hnojiva ani chemikálie sloužící k hubení škůdců, na které jsou mnohé z ohrožených druhů citlivé. Současně díky vojenskému cvičení s těžkou technikou docházelo k narušování porostu a půdy. Následně byly tyto lokality ponechány přirozené obnově a vznikaly zde tak různě staré porosty, v nichž je druhová rozmanitost větší než v okolní zemědělské krajině. "V tůňkách, které vznikly rozježděním terénu vozidly, můžeme dnes například nalézt vzácné druhy korýšů, jako je listonoh či žábronožka," uvedla Jana Vitnerová. "Mimo nich se zde vyskytují další neobvyklé druhy rostlin, ptáků a obojživelníků. Biologické průzkumy ještě nejsou ukončeny, ale již dnes je jasné, že si místo zaslouží zákonnou ochranu."

Ministerstvo obrany ČR předává rozsáhlý areál obci Rančířov bezplatně, zápis do listu vlastnictví se předpokládá do konce června. Město Jihlava získá objekty ležící v jejím katastru, což jsou převážně ubikace, sklady a hangáry. Rozloha areálu je 260 tisíc metrů čtverečních s účetní hodnotou necelých 200 milionů korun.

Podrobnosti o přírodním bohatství lokality


Dočasné i trvalé tůně, blízký rybník a jejich okolí využívá k rozmnožování řada obojživelníků, z nichž je většina ohrožená a chráněná: blatnice skvrnitá, rosnička obecná, kuňka obecná, skokan krátkonohý, ropucha obecná a čolek obecný. Na území tankodromu se vyskytují také mimo jiné silně ohrožení plazi slepýš křehký a ještěrka obecná a ohrožení ptáci ťuhýk obecný, koroptev polní a bramborníček hnědý. Ze vzácných rostlin se zde vyskytují plavín štítnatý, vemeník dvoulistý, vachta trojlistá, bělolist rolní, zeměžluč okolíkatá, blatěnka vodní a bahnička vejčitá. Poslední dvě uvedené rostliny využívají periodické tůně až po jejich vyschnutí, kdy rostou na místě bývalého dna.

Vzácní korýši


Tůně v bývalém tankodromu jsou jediným místem na Vysočině, kde se vyskytují vzácní vodní korýši, žábronožka letní a listonoh letní. Jak listonoh, tak žábronožka mají lupenité končetiny uzpůsobené k plavání. Na končetinách mají také výběžky, sloužící k dýchání – žábry (podle nich dostali také svá jména). Pokožka korýšů vylučuje látky, které vytvářejí ochrannou a opěrnou tuhou vrstvičku na povrchu jejich těla – kutikulu. Ta se nemůže postupně zvětšovat a růst s živočichem, proto listonozi a žábronožky v průběhu svého vývoje musí "svlékat kůži" až několikrát týdně. Mají tři oči – pár velkých složených očí a jednoduché očko mezi nimi.

Listonoh letní


Dorůstá až do 10cm délky. Hlavu a hruď má kryty širokým štítem, zpod kterého mu vyčnívá konec zadečku se dvěma dlouhými štěty. Živí se různou potravou: dovede lovit larvy vodního hmyzu a pulce žab, může se ale živit i rostlinami a organickými zbytky na dně tůňky. Přední stranu svého štítu používá k rozrývání dna při hledání potravy. Délka života se pohybuje v rozmezí 3-12 týdnů, larvální stádia se líhnou při teplotě vody mezi 10-15°C. V naší populaci listonohů převažují partenogeneticky se rozmnožující samičky, výjimečně jsou přítomni i samečci. Vajíčka listonohů jsou velmi malá, v průměru mají 0,2 mm, zato jsou však velmi odolná – vydrží dlouhodobé vyschnutí (z některých vajíček se mohou vylíhnout larvy i po 25 letech na suchu) i prudký mráz (-30°C, možná víc) a horko (do 80°C). Listonozi patří mezi velmi starobylé živočichy, v téměř nezměněné podobě totiž žijí na Zemi již od Triasu, tj. již 220 milionů let.

Externí obrázek: Listonoh letní. Zdroj foto: ArnikaListonoh letní. Zdroj foto: ArnikaŽábronožka letní


Se svými 2 centimetry je menší a bez hlavohrudního štítu. Ve vodě plave zpravidla otočená hřbetem ke dnu. Samečci jsou průsvitní, zbarvení lehce do oranžova. Samičky jsou pestřejší, na zadečku mají modře zbarvený vak na vajíčka. Žábronožky se živí mikroskopickou potravou (řasami, bakteriemi, nálevníky), kterou cedí pomocí nožek. Žábronožky se vyvíjí přes tři larvální stádia a žijí také 3-12 týdnů. Podobně jako u listonohů přežijí jejich vajíčka dlouhé vyschnutí (min. 15 let) i extrémní teploty – vajíčka se mohou vylíhnout i po vystavení teplotě 99°C nebo mrazu do -199°C.

Externí obrázek: Žábronožka letní. Zdroj foto: ArnikaŽábronožka letní. Zdroj foto: Arnika
Kriticky ohrožené druhy dle vyhlášky 395/1992 Sb.
žábronožka letní (Branchipus schaefferi)
listonoh letní (Triops cancriformis)

Silně ohrožené druhy dle vyhlášky 395/1992 Sb.:
čolek obecný (Triturus vulgaris)
kuňka obecná (Bombina bombina)
blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
rosnička zelená (Hyla arborea)
skokan krátkonohý (Rana lessonae)
ještěrka obecná (Lacerta agilis)
ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)
slepýš křehký (Anguis fragilis)

Ohrožené druhy dle vyhlášky 395/1992 Sb.:
vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata)
ropucha obecná (Bufo bufo)
užovka obojková (Natrix natrix)
bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
koroptev polní (Perdix perdix)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Další ohrožené druhy dle Červeného seznamu:
bahnička vejčitá (Eleocharis ovata)
bělolist rolní (Filago arvensis)
blatěnka vodní (Limosella aquatica)
zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea)Zdroj: Arnika» | Autor: Jaromír Maštera

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky

Aktuální články z Jihlavy

3.4.2018 |  Pokud by se našel někdo, kdo by měl zájem sem tam něco přispět na tyto stránky, může poslat e-mailem na adresu info@zjihlavy.cz několik vět týkajících se aktuálního dění nebo zajímavostí z Jihlavy.  | Celý článek ›

7.4.2016 |  Jak již dříve Jihlavské listy uvedly, krajská Jihlava chystá revitalizaci lesoparku Skalka.

Součástí prací má být plánované odtrubnění Koželužského potoka, o kterém se diskutuje již mnoho let. Aby však mohla radnice toto opatření zrealizovat, chybí jí finanční prostředky a potřebuje vypořádat některé majetkoprávní poměry.  | Celý článek ›

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky

12.11.2014 |  Opravené schody z Jakubského náměstí do Heulosu jsou od úterý 11.11.2014 opět otevřené. Parkán (směrem k penzionu Mahler na Brněnské ulici) a nově vybudovaný průchod do Heulosu z Hluboké ulice zatím ještě budou uzavřeny.

Oprava schodiště je součástí projektu s názvem Regenerace veřejných prostranství v MPR Jihlava – I.etapa. Projekt řeší regeneraci veřejných prostranství v historicky cenném jádru města Jihlavy, v městské památkové rezervaci.  | Celý článek ›

11.9.2014 |  Výstavu hub připravuje už popáté Mykologický klub Jihlava. Koná se od 12. do 14. září v Muzeu Vysočiny Jihlava.

V uplynulých letech počasí houbařům příliš nepřálo. "V loňském roce se nám podařilo nalézt a vystavit 386 druhů čerstvě nasbíraných hub," ohlíží se přesto mykoložka z jihlavského klubu Kateřina Pauzarová. Vzhledem k nynějším příznivým podmínkám je podle ní velká naděje dostat se na podobný počet vystavených hub i letos.  | Celý článek ›

30.7.2014 |  Někteří obyvatelé Vrchlického ulice a okolí chtějí co nejdříve trolejbusové spojení do Starých Hor. To by měla zajistit nová trasa linky "B", jejíž vedení je plánované z Hlavního nádraží ČD přes sídliště Březinova, Masarykovo náměstí, Dům zdraví a dále ulicí Vrchlického k železničnímu přejezdu na Jiráskově ulici, kde se počítá s konečnou linky.

"Stále čekáme, ale nic není vidět," ptá se jedna z místních obyvatelek, jejíž jméno je redakci JL známé. Jako provizorní opatření navrhuje zrušit konečnou linky 36 v Horním Kosově. "Pak už ji stačí jen prodloužit okolo Uni Hobby a u polikliniky křižovatkou vrátit zpět do Žižkovy ulice," nastiňuje možné řešení. Ředitel dopravního podniku města Josef Vilím uvedl, že vedení linky, která bude dopravně obsluhovat tuto oblast, je již projekčně připraveno.  | Celý článek ›

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky

10.7.2014 |  Ve čtvrtek 10. července začíná letošní cyklus čtvrtečních koncertů Kulturní léto v jihlavské Pivovarské restauraci.

Od 18 hodin zahraje během první akce mladá jihlavská kapela Joyners. "Po dlouhém sehrávání se pustila do produkce vlastních věcí. Tvorba se skládá z chytlavých riffů, zpěvných melodií, anglických textů...," avizují organizátoři večera.  | Celý článek ›

19.6.2014 |  V rámci kulturní hudební akce Vysočina Fest 2014 proběhne doprovodný program v divadle DIOD Jihlava a to v pátek 11.7.2014 od 10 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 15 hodin.

Na programu budou tvůrčí umělecké dílny pro děti s ukázkami a interaktivním zapojením.

Co mohou děti v dílnách vidět, zažít a vyzkoušet si? Akrobacii na šálách, akrobatický rokenrol, tvůrčí animační dílnu a dílnu s maskou, venkovní dětskou zumbu.  | Celý článek ›

17.6.2014 |  Soutěž Stavba roku Kraje Vysočina 2013 je u konce. Výsledky byly oznámeny ve středu večer, na jejich slavnostním vyhlášení v Počátkách.

Titulem Stavba roku Kraje Vysočina 2013 byla oceněna rekonstrukce Základní umělecké školy Jihlava a tři novostavby – Čistírna odpadních vod Dolní Cerekev – Kostelec u Jihlavy, Domov důchodců ve Ždírci a Administrativní budova Moravských kováren v Jihlavě.

Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem devatenáct realizací v našem kraji. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – Novostavby občanské vybavenosti, Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti, Průmyslové a dopravní stavby a Vodohospodářské a zemědělské stavby.  | Celý článek ›

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky

10.6.2014 |  Povolení od ministerstva životního prostředí ke geologickému průzkumu sice ještě nemá, ale už vypsala tendr na jeho dodavatele. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) začala hledat firmu, která by zkoumala sedm vytipovaných lokalit v celé České republice. Tři z nich (Hrádek, Kraví hora a Čihadlo) se nacházejí v Kraji Vysočina nebo do něj zasahují.  | Celý článek ›

Zdroj: 5plus2.cz» | Autor: František Jirků

30.5.2014 |  Oslavu Dne Dětí chystá i jihlavská zoologická zahrada. Už tento pátek (30. května) proběhne seznámení s mezinárodní kampaní "Od pólu k pólu" prostřednictvím mateřských i základních škol z celé Vysočiny. Žáci a studenti si připravili výstavy obrázků a modelů zeměkoule i zajímavé prezentace projektů výzkumů o mobilních telefonech, spotřebě papíru a vody, o regionálních zdrojích i nadměrném používání igelitových tašek a obalů.
Prezentace začnou v 9:00 hodin ve vzdělávacím centru PodpoVRCH, program bude pokračovat od 11:00 hodin v africké vesnici Matongo.  | Celý článek ›

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky
Titulní stránkaSlužby a řemeslaObchod a výrobaZábava a ostatníVaše názory, diskuseFotky Jihlavy, galerieVaše www adresa zjihlavy.czRSS kanál serveru zJihlavy.cz
Historie města Jihlavy
Informace z Jihlavy
Užitečné odkazy
Podpora na síti Facebook
Podporujeme projekty
Hosting by 3nicom solutions
ČSS ZO 6-18 Cunicunulus ALFA 1 - KPUFO sekce Poltergeist
Komerční sdělení
Není žádná reklama [err.#2]

Dnes je 23.4.2024,
svátek slaví Vojtěch, zítra Jiří.

Google
Komerční sdělení
Není žádná reklama [err.#2]
Foto postřehy

Rekonstrukce Brněnského mostu

1. dubna se začal opravovat jeden z nejfrekventovanějších mostů v Jihlavě. Znovu průjezdný by měl být v říjnu.

Mediální partnerství
i-vysočina.cz - informujeme o všem Jihlavské listy
Vladimír Matula - reklama, marketing, internetový marketing Jihlavská astronomická společnost
Správa a statistiky webu

Vývoj a provoz těchto stránek zajišťuje

 Logoshop.cz | Grafické práce &výroba www 

Grafické studio a výroba www

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.    Další informace

JIHLAVA: Nezávislý Info Server