Pálení čarodějnic v předvečer prvního máje

Pálení čarodějnic v předvečer prvního máje

Oheň - Pálení čarodějnice

24.4.2007 |   Jako každoročně i letos se v předvečer prvního máje rozzáří stovky ohýnků po celé naší republice. Poslední dubnový večer je od nepaměti spojen s pálením ohňů.

Kdy však vznikl tento lidový zvyk, co měl symbolizovat, nebo snad koho oslavovat?
Historikové se v názorech na tyto otázky různí, ale mnohé historické prameny mají jedno pravdivé jádro. Jedná se o pohanský zvyk zavlečený na naše území pravděpodobně Kelty. Jeho význam můžeme hledat hlavně ve spojitosti s ukončením zimy a příchodem jara.

zJIHLAVY.cz   Sdílet
Zima byla spojována s představou zlých mocností a duchů. Po svátku Filipa a Jakuba (dle starého kalendáře 1. května) se vyháněl dobytek na pastvu a jeho hlavní obživu bylo třeba ochránit před uhranutím. Proti zlu se bojovalo za pomocí plamene, a tak se před vyháněním stád pálili ohně – tzv. "Kult ochrany stád". Na nich se spaloval všechen nepořádek, který se během zimy nahromadil v okolí příbytků. Ve středověku se toto zlo vtělilo do podoby čarodějnic, které představovaly zlé moci. Odtud dnešní pojmenování "pálení čarodějnic".
V souvislosti s tímto zvykem není bez zajímavosti připomenout nařízení platné z doby Josefa II., kdy bylo povoleno pouze jedno obecní ohniště za vsí v bezpečné vzdálenosti od nejbližšího stavení.

Shodou okolností dne 4. května se v křesťanském kalendáři objevuje jméno sv. Florián, který je znázorňován většinou v podobě římského vojáka, často s kopím a korouhví v ruce, jak hasí hořící dům vodou. Tento lidový světec je přibližně od 15. století patronem hasičů, kterým se také podle svého patrona říká "Floriánovi učedníci". Florián, patron proti nebezpečí ohně a vody, nebyl na počátku 4. století při pronásledování křesťanů ochoten odpřísáhnout zapření víry. Za to byl krutě mučen a nakonec mu byl na krk pověšen mlýnský kámen a poté byl svržen do vody.

Lidé starající se o požární ochranu vědí, že duben a květen patří mezi "hasičské žně". Toto období se vyznačuje častým výskytem požárů v souvislosti se spalováním klestu a trávy.

Proto je třeba připomenout si pár základních zásad při rozdělávání ohně v přírodě:
- před rozděláním ohně je třeba posoudit aktuální povětrnostní situaci (doba od posledních větších dešťových srážek, směr a sílu větru),
- místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek a vzdálené minimálně 50 m od kraje lesních pozemků. Tato vzdálenost se prodlužuje až na 100m od stohu,
- zakazuje se rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě a ponechat ho bez dozoru,
- ohniště lze opustit až po jeho úplném vyhasnutí, po jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou.

V souvislosti s "čarodějnicemi" je třeba mít na paměti zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a zákony vztahující se k ochraně ovzduší. Není tzv. od věci oficiální pálení nahlásit na Krajské operační a informační středisko kraje Vysočina v Jihlavě tel.: 950 270 102-5. Popř. si domluvit požární dozor s místními dobrovolnými nebo profesionálními hasiči.

Dále je dobré mít na paměti obecné zásady, které byly již zmiňovány výše - výběr vhodného místa, kde bude vatra pálena, druh a množství spalovaného materiálu a povětrnostní podmínky. Při zapalování ohně dodržovat bezpečný způsob použití hořlavé kapaliny. V průběhu pálení dbát na bezpečnost přihlížejících osob a po ukončení pálení řádně uhasit ohniště. Mít na paměti i možnost nenadálé situace (požár, úraz), proto je dobré, když je místo pálení čarodějnic dostupné vodnímu zdroji a je zde příjezdová komunikace pro záchranářské vozy.

V současné době se při pálení čarodějnic stále častěji používá zábavná pyrotechnika. Při používání různých petard, rachejtlí a dalších druhů zábavné pyrotechniky je třeba dodržovat některá bezpečnostní opatření.
Teplota rachejtle může dosáhnout až několika tisíc stupňů. Při dopadu nedohořelé rachejtle na místo, kde se nachází jakýkoli hořlavý materiál (např. suchá tráva, stoh slámy, dřevěný odpad apod.), může dojít ve velmi krátké době ke vzniku požáru. Nebezpečí vzniku požáru je i v blízkosti domů - teplota rachejtle může způsobit i požár střechy kryté bonským šindelem. Proto je nutné používat zábavnou pyrotechniku v dostatečné vzdálenosti od míst, kde by mohlo dojít k požáru. Další stinnou stránkou používání zábavné pyrotechniky je množství zranění, ke kterým každoročně dochází. Téměř všechna zranění jsou způsobena neodbornou manipulací. Proto při manipulaci se zábavnou pyrotechnikou je nutné důsledně dodržovat návod k použití a jednu důležitou zásadu – zábavná pyrotechnika nepatří do rukou dětí.

Je velká pravděpodobnost, že při dodržení těchto pravidel se tento večer a následující období obejde bez zbytečných požárů a výjezdů hasičů, např. k tak častým nedostatečně uhašeným ohništím ponechaným bez dozoru.

Všem Vám přejeme veselý a bez "houkajících" hasičů prožitý svátek čarodějnic .

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky

Aktuální články z Jihlavy

3.4.2018 |  Pokud by se našel někdo, kdo by měl zájem sem tam něco přispět na tyto stránky, může poslat e-mailem na adresu info@zjihlavy.cz několik vět týkajících se aktuálního dění nebo zajímavostí z Jihlavy.  | Celý článek ›

7.4.2016 |  Jak již dříve Jihlavské listy uvedly, krajská Jihlava chystá revitalizaci lesoparku Skalka.

Součástí prací má být plánované odtrubnění Koželužského potoka, o kterém se diskutuje již mnoho let. Aby však mohla radnice toto opatření zrealizovat, chybí jí finanční prostředky a potřebuje vypořádat některé majetkoprávní poměry.  | Celý článek ›

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky

12.11.2014 |  Opravené schody z Jakubského náměstí do Heulosu jsou od úterý 11.11.2014 opět otevřené. Parkán (směrem k penzionu Mahler na Brněnské ulici) a nově vybudovaný průchod do Heulosu z Hluboké ulice zatím ještě budou uzavřeny.

Oprava schodiště je součástí projektu s názvem Regenerace veřejných prostranství v MPR Jihlava – I.etapa. Projekt řeší regeneraci veřejných prostranství v historicky cenném jádru města Jihlavy, v městské památkové rezervaci.  | Celý článek ›

11.9.2014 |  Výstavu hub připravuje už popáté Mykologický klub Jihlava. Koná se od 12. do 14. září v Muzeu Vysočiny Jihlava.

V uplynulých letech počasí houbařům příliš nepřálo. "V loňském roce se nám podařilo nalézt a vystavit 386 druhů čerstvě nasbíraných hub," ohlíží se přesto mykoložka z jihlavského klubu Kateřina Pauzarová. Vzhledem k nynějším příznivým podmínkám je podle ní velká naděje dostat se na podobný počet vystavených hub i letos.  | Celý článek ›

30.7.2014 |  Někteří obyvatelé Vrchlického ulice a okolí chtějí co nejdříve trolejbusové spojení do Starých Hor. To by měla zajistit nová trasa linky "B", jejíž vedení je plánované z Hlavního nádraží ČD přes sídliště Březinova, Masarykovo náměstí, Dům zdraví a dále ulicí Vrchlického k železničnímu přejezdu na Jiráskově ulici, kde se počítá s konečnou linky.

"Stále čekáme, ale nic není vidět," ptá se jedna z místních obyvatelek, jejíž jméno je redakci JL známé. Jako provizorní opatření navrhuje zrušit konečnou linky 36 v Horním Kosově. "Pak už ji stačí jen prodloužit okolo Uni Hobby a u polikliniky křižovatkou vrátit zpět do Žižkovy ulice," nastiňuje možné řešení. Ředitel dopravního podniku města Josef Vilím uvedl, že vedení linky, která bude dopravně obsluhovat tuto oblast, je již projekčně připraveno.  | Celý článek ›

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky

10.7.2014 |  Ve čtvrtek 10. července začíná letošní cyklus čtvrtečních koncertů Kulturní léto v jihlavské Pivovarské restauraci.

Od 18 hodin zahraje během první akce mladá jihlavská kapela Joyners. "Po dlouhém sehrávání se pustila do produkce vlastních věcí. Tvorba se skládá z chytlavých riffů, zpěvných melodií, anglických textů...," avizují organizátoři večera.  | Celý článek ›

19.6.2014 |  V rámci kulturní hudební akce Vysočina Fest 2014 proběhne doprovodný program v divadle DIOD Jihlava a to v pátek 11.7.2014 od 10 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 15 hodin.

Na programu budou tvůrčí umělecké dílny pro děti s ukázkami a interaktivním zapojením.

Co mohou děti v dílnách vidět, zažít a vyzkoušet si? Akrobacii na šálách, akrobatický rokenrol, tvůrčí animační dílnu a dílnu s maskou, venkovní dětskou zumbu.  | Celý článek ›

17.6.2014 |  Soutěž Stavba roku Kraje Vysočina 2013 je u konce. Výsledky byly oznámeny ve středu večer, na jejich slavnostním vyhlášení v Počátkách.

Titulem Stavba roku Kraje Vysočina 2013 byla oceněna rekonstrukce Základní umělecké školy Jihlava a tři novostavby – Čistírna odpadních vod Dolní Cerekev – Kostelec u Jihlavy, Domov důchodců ve Ždírci a Administrativní budova Moravských kováren v Jihlavě.

Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem devatenáct realizací v našem kraji. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – Novostavby občanské vybavenosti, Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti, Průmyslové a dopravní stavby a Vodohospodářské a zemědělské stavby.  | Celý článek ›

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky

10.6.2014 |  Povolení od ministerstva životního prostředí ke geologickému průzkumu sice ještě nemá, ale už vypsala tendr na jeho dodavatele. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) začala hledat firmu, která by zkoumala sedm vytipovaných lokalit v celé České republice. Tři z nich (Hrádek, Kraví hora a Čihadlo) se nacházejí v Kraji Vysočina nebo do něj zasahují.  | Celý článek ›

Zdroj: 5plus2.cz» | Autor: František Jirků

30.5.2014 |  Oslavu Dne Dětí chystá i jihlavská zoologická zahrada. Už tento pátek (30. května) proběhne seznámení s mezinárodní kampaní "Od pólu k pólu" prostřednictvím mateřských i základních škol z celé Vysočiny. Žáci a studenti si připravili výstavy obrázků a modelů zeměkoule i zajímavé prezentace projektů výzkumů o mobilních telefonech, spotřebě papíru a vody, o regionálních zdrojích i nadměrném používání igelitových tašek a obalů.
Prezentace začnou v 9:00 hodin ve vzdělávacím centru PodpoVRCH, program bude pokračovat od 11:00 hodin v africké vesnici Matongo.  | Celý článek ›

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky
Titulní stránkaSlužby a řemeslaObchod a výrobaZábava a ostatníVaše názory, diskuseFotky Jihlavy, galerieVaše www adresa zjihlavy.czRSS kanál serveru zJihlavy.cz
Historie města Jihlavy
Informace z Jihlavy
Užitečné odkazy
Podpora na síti Facebook
Podporujeme projekty
ALFA 1 - Sekce Poltergeist
Hosting by 3nicom solutions ČSS ZO 6-18 Cunicunulus
Komerční sdělení
Není žádná reklama [err.#2]

Dnes je 21.3.2023,
svátek slaví Radek, zítra Leona.

Google
Komerční sdělení
Není žádná reklama [err.#2]
Foto postřehy

Rekonstrukce Brněnského mostu

1. dubna se začal opravovat jeden z nejfrekventovanějších mostů v Jihlavě. Znovu průjezdný by měl být v říjnu.

Mediální partnerství
Vladimír Matula - reklama, marketing, internetový marketing Jihlavské listy
Jihlavská astronomická společnost i-vysočina.cz - informujeme o všem
Správa a statistiky webu

Vývoj a provoz těchto stránek zajišťuje

 Logoshop.cz | Grafické práce &výroba www 

Grafické studio a výroba www

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.    Další informace

JIHLAVA: Nezávislý Info Server