Krizový plán k odchodu lékařů až v únoru

Krizový plán k odchodu lékařů až v únoru

Vrtulník u jihlavské nemocnice

13.12.2010 |   Z jihlavské nemocnice chtějí odejít v rámci výzvy Děkujeme, odcházíme dvě třetiny lékařů.

Krizový plán vytvoříme v únoru, říká ředitel nemocnice MUDr. Lukáš Velev a dodávvá: "Celá nemocnice má asi 1200 lidí, z toho je 150 lékařů. Přesně nevím, akce stále probíhá, ale předsedou Lékařského odborového klubu (LOK) jsem byl informován, že mohu očekávat výpověď tak kolem stovky lékařů."

Jihlavské listy   Sdílet
Víte, kolik jich skutečně odejde? Mnozí podpisující jsou pouze sympatizanty…
 
To nevím, ale řada lidí to myslí vážně.  Jestli opravdu odejdou, zjistíme až koncem února, až skutečně odejdou.
 
Jak se na to připravujete?
 
Na to se připravuje velmi obtížně. Spolupracujeme se zřizovatelem (kraj Vysočina – pozn. red.) a s řediteli ostatních nemocnic. Dohodli jsme se, že se sejdeme 5. ledna, kdy bude jasné, kolik máme výpovědí. Pak vytvoříme krizový plán. Skutečný problém by nastal až začátkem března.
 
Takže se plánuje, že by nemocnice spolupracovaly na řešení problému?
 
Je to jediná možnost. Pokud dojde k tak masovému odchodu, jedna nemocnice to nevyřeší.
 
Znamenalo by to zavírání některých oddělení některých nemocnic?
 
Spekuluji, ale kdyby to dopadlo tak, že odejde avizovaný počet lidí – u nás 70-80 %, obávám se, že bychom byli schopni poskytovat jen neodkladnou péči. Bude záležet na struktuře lidí, jsou obory, které můžete dočasně postrádat, jiné ne.
 
Děláte nějaký nábor?
 
Nábor lékařů dělá nemocnice trvale, protože v řadě oborů lékaři v nemocnicích na Vysočině chybí dlouhodobě. V řadě oborů však lékaři v České republice nejsou k sehnání.
 
V čem je chyba? Vysoké školy produkují málo lékařů?
 
Myslím, že to v tom není. Jsou obory, které jsou méně atraktivní, špatně placené, třeba patologie, v jiných oborech lékaři mají lékaři jednodušší uplatnění v zahraničí. Například anesteziologové. Povahou oboru je lékař méně vázán na komunikaci s pacienty, tento obor je nedostatkový v celé Evropě, takže oni berou i méně jazykově vybaveného lékaře. Mladým lékařům je pak jedno, jestli začínají za 17 tisíc hrubého v české nemocnici, nebo třeba v Sasku za 2-2,5 tisíce eur. Ze své zkušenosti tvrdím, že životní náklady nejsou v Německu o tolik vyšší než v České republice.
 
Byl jste v cizině?
 
Byl jsem v Německu, ale nenastoupil tam. Jako cévní chirurg, hodně kvalifikovaný lékař s praxí, jsem se zajímal o životní náklady. Ty by byly řádově o 15-20 % vyšší než u nás, ale plat bych měl asi pětinásobný.
 
Proč jste tam nezůstal?
 
Z rodinných důvodů, kvůli synovi.
 
Nebylo nešťastné, že lékaři nejdříve hlásají, že chtějí vyšší plat, a až potom, že chtějí změnit systém, kdy mají neúměrný počet hodin?
 
Lékaři se z mého pohledu snaží vytvořit tlak na změnu systému. Oprávněně chtějí více peněz, protože základní platy jsou nízké. Současně chtějí změnit systém, aby nebyli závislí polovinou svého příjmu na přesčasové práci.
 
Myslím, že zejména kvalifikovaný lékař by měl být placen za základní výkon, který odvádí ve složitém diagnostickém a léčebném procesu. Dnes je systém nastaven tak, že nízké základní platy nutí lékaře sloužit kolem 100 přesčasových hodin v měsíci, tím získávají další polovinu příjmu.
 
Poměr by měl být jiný - dělám vysoce kvalifikovanou práci, dostávám za to odpovídající peníze. Služby by měly sloužit k zajištění nepřetržité péče, za to jsem také placen, ale nebyla by to rozhodující částka.

 
Není nábor v Německu zapříčiněn blížícím se termínem konce výjimky o pracovní době?
 
To se týká celé Evropy, vychází to z evropské direktivy. Od roku 2013 skončí výjimky z objemu přesčasové práce u vybraných typů zaměstnanců. S těmi pak nebude možno dohodnout vyšší objem práce než 8 hodin týdně přesčasové práce. V České republice se tím prakticky nikdo nezabývá.
 
Na Vysočině stále chybí jedna krajská nemocnice. Nepomohlo by její zřízení? Takto se každá z nemocnic snaží získat, co se dá.
 
Je to tak. Jde o to, soustředit nákladnější péči do jednoho pracoviště, které na to bude příslušně vybaveno. Věcně i personálně, a ne tříštit ji do řady malých pracovišť. Kraj Vysočina ale vznikl jako nový kraj, přirozená spádovost tu stále není nastavena.
 
Zřízení krajské nemocnice je politickým rozhodnutím, kterého se krajští zastupitelé bojí…
 
Přirozeným vývojem to stejně nastane, ekonomické okolnosti nás k tomu donutí. Je to nevyhnutelný proces. Tím, že je politiky odkládán, bude jen delší a složitější.
 
Která z nemocnic by měla být tou krajskou?
 
Krajskou by měla být samozřejmě ta v Jihlavě. Jsou tu už například centra - onkologické, kardiovaskulární, iktové, centrum roztroušené sklerózy a další.
 
Jihlavská nemocnice chystá investici - vybudování urgentního příjmu. Není tak velká investice zbytečná?
 
Z mnoha pohledů ne. Urgentní příjem je trend, aby se pacienti s akutními stavy ošetřovali na jednom místě s optimálním počtem zaměstnanců. Investici zaplatí kraj s dotací EU.
 
Optimální počet? Nebudete ale potřebovat další lidi? Kde je vezmete, když vám lékaři chtějí odejít?
 
Nějaké navýšení asi bude nutné, ale opakuji, nemocnice soustředí mnohem více zdravotní péče, než poskytovala např. v roce 2008 a předchozích. Díky tomu, že se stahují lidé do center, o kterých jsme mluvili. Přírůstek personální je tedy přirozený. Uvidíme, jaká bude legislativa, tam jsou nutné změny. Pak bude možné poskytovat neodkladnou péči s menším počtem lidí, ale je to vázáno i tím, aby lékaři nebyli závislí na přesčasové práci.  V rámci urgentního příjmu pak budou moci například pracovat ve 12hodinových směnách atd.
 
Dnes ale přijdete v pondělí do práce, z pondělí na úterý sloužíte a v úterý si odpracujete směnu a pak teprve jdete domů. Nyní musí být i ve službě určitý počet lékařů na počet lůžek.

 
Byl jste předsedou LOKu, nyní jako ředitel jste na druhé straně…
 
Beru to jako určitou spravedlnost. Dřív jsem dělal peklo řediteli já, teď to peklo mám sám. Beru to trochu úsměvně, minulosti se nezříkám. Že jsem si prošel druhou stranou, může být spíše k prospěchu než ke škodě.
 
Jak LOKu vysvětlujete, že nejsou peníze?
 
Troufnu si tvrdit, že když jim řeknu, že peníze nejsou, tak mi to snad většina uvěří, protože znají mé zásady a mé ekonomické pozadí. Kdežto u předchozích ředitelů to bylo hodně na pochybách.
 
V čem?
 
V tom, že znali jejich zásady a jejich ekonomické pozadí.
 
Jste ředitelem, operujete ještě?
 
Ano, jednou týdně, udržuji si bazální medicínskou erudici.
 
Baví vás ředitelování?
 
Dnes tvrdím, že si na operační sály chodím odpočinout. (smích). Toto je jiný druh stresu. Na ten lékařský jsem byl adaptován. Co mě nebaví, je, že přichází doba, kdy nebude dobře. Když byla konjunktura, přísun peněz ze zdravotního pojištění jsme měli využít lépe. To ale není stesk, jen konstatování faktu. Chci se s tím vyrovnat se ctí.
 
Jaká je vaše vize jihlavské nemocnice?  
 
Měla by být ústřední nemocnicí v kraji Vysočina, vybavená nejen po  přístrojové stránce, ale i po personální. Vím, že každý podnik je o lidech.
 
Hovoříte o přístrojovém vybavení nemocnice. Ve zdravotnictví se v této souvislosti mluví o velkých korupcích. Jedna nemocnice koupí přístroj za 10 milionů, druhá třikrát dráž. Neděje se něco podobného i tady?
 
Za mě ne.
 
A před vámi?
 
Nekomentuji.
 
Zákroky v Kardiologickém centru nemocnice provádí soukromá společnost.  Nepřichází tak nemocnice o peníze? Vyplatí se to?
 
Každý podnik má ziskové a neziskové provozy, smyslem našeho "podniku" je, aby celkový výsledek byl nula. Zisk není nutný, jako příspěvková organizace nemusíme vydělávat. Častým jevem českého zdravotnictví je, že provozy realizující zisk jsou vyčleněny soukromým subjektům a nemocnici zůstává nákladová stránka věci.
 
Sám to nepovažuji za dobrý model, všichni by se měli podělit o nákladovou i ziskovou část. Nemohu ale říci, že spojení, které uvádíte, je nevýhodné. Peníze nám přináší díky systému platby za diagnózu. Jedná se o systém, kdy peníze plynou za pacientem.
Zmíněné diagnózy jsou velmi dobře ohodnoceny. Jestliže se však velké fakultní nemocnice, které nejsou schopny léčit tak efektivně jako nemocnice malé, snaží systém platby za diagnózu paralyzovat, je to méně výhodné. Pak se i ztrácí motivace.

 
Co byste vzkázal pacientům?
 
Mohu jen říci, že nejen jihlavská nemocnice, ale celé české zdravotnictví poskytuje dobrou péči. V ní jsme srovnatelní s Rakouskem, Německem, a to za nesrovnatelně nižší peníze. Pokud ji čeští pacienti nechtějí snižovat, měli by se na péči více spolupodílet.
 
A druhý vzkaz je, že by měli být lidé více odpovědni za své zdraví a nepřenášet odpovědnost na lékaře. Jestliže kouřím, piju a dělám činnosti, které škodí mému zdraví, nelze vinit lékaře, že se jim nepodařilo vyléčit ty neduhy, které jsem si svým neodpovědným chováním způsobil.

 
Jak si takovou spoluúčast máme představit?  
 
Více realizovat spoluúčast na jednoduchých výkonech. Přispět si třeba tisíc korun na operaci kýly, která stojí například 15 tisíc korun. Přispívat tedy na dostupnou péči a mít zaručeno, že v případě vážného onemocnění bude vše, nebo téměř vše zadarmo.
Uvedu příklad: Obecně poskytovanou péči lze rozdělit na péči nehrazenou ze zdravotního pojištění, péči hrazenou částečně, a tedy se spoluúčastí pacienta a péči hrazenou plně. Ta poslední je nezbytná k záchraně života, léčbě závažných nemocí, ta druhá je také nezbytná, ale lze ji plánovat – například totální endoprotéza. Pojišťovnami nehrazené by měly být třeba kosmetické operace, jejich spektrum bych rozšířil.
Zdroj: Jihlavské listy» | Autor: Petr Klukan

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky

Aktuální články z Jihlavy

3.4.2018 |  Pokud by se našel někdo, kdo by měl zájem sem tam něco přispět na tyto stránky, může poslat e-mailem na adresu info@zjihlavy.cz několik vět týkajících se aktuálního dění nebo zajímavostí z Jihlavy.  | Celý článek ›

7.4.2016 |  Jak již dříve Jihlavské listy uvedly, krajská Jihlava chystá revitalizaci lesoparku Skalka.

Součástí prací má být plánované odtrubnění Koželužského potoka, o kterém se diskutuje již mnoho let. Aby však mohla radnice toto opatření zrealizovat, chybí jí finanční prostředky a potřebuje vypořádat některé majetkoprávní poměry.  | Celý článek ›

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky

12.11.2014 |  Opravené schody z Jakubského náměstí do Heulosu jsou od úterý 11.11.2014 opět otevřené. Parkán (směrem k penzionu Mahler na Brněnské ulici) a nově vybudovaný průchod do Heulosu z Hluboké ulice zatím ještě budou uzavřeny.

Oprava schodiště je součástí projektu s názvem Regenerace veřejných prostranství v MPR Jihlava – I.etapa. Projekt řeší regeneraci veřejných prostranství v historicky cenném jádru města Jihlavy, v městské památkové rezervaci.  | Celý článek ›

11.9.2014 |  Výstavu hub připravuje už popáté Mykologický klub Jihlava. Koná se od 12. do 14. září v Muzeu Vysočiny Jihlava.

V uplynulých letech počasí houbařům příliš nepřálo. "V loňském roce se nám podařilo nalézt a vystavit 386 druhů čerstvě nasbíraných hub," ohlíží se přesto mykoložka z jihlavského klubu Kateřina Pauzarová. Vzhledem k nynějším příznivým podmínkám je podle ní velká naděje dostat se na podobný počet vystavených hub i letos.  | Celý článek ›

30.7.2014 |  Někteří obyvatelé Vrchlického ulice a okolí chtějí co nejdříve trolejbusové spojení do Starých Hor. To by měla zajistit nová trasa linky "B", jejíž vedení je plánované z Hlavního nádraží ČD přes sídliště Březinova, Masarykovo náměstí, Dům zdraví a dále ulicí Vrchlického k železničnímu přejezdu na Jiráskově ulici, kde se počítá s konečnou linky.

"Stále čekáme, ale nic není vidět," ptá se jedna z místních obyvatelek, jejíž jméno je redakci JL známé. Jako provizorní opatření navrhuje zrušit konečnou linky 36 v Horním Kosově. "Pak už ji stačí jen prodloužit okolo Uni Hobby a u polikliniky křižovatkou vrátit zpět do Žižkovy ulice," nastiňuje možné řešení. Ředitel dopravního podniku města Josef Vilím uvedl, že vedení linky, která bude dopravně obsluhovat tuto oblast, je již projekčně připraveno.  | Celý článek ›

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky

10.7.2014 |  Ve čtvrtek 10. července začíná letošní cyklus čtvrtečních koncertů Kulturní léto v jihlavské Pivovarské restauraci.

Od 18 hodin zahraje během první akce mladá jihlavská kapela Joyners. "Po dlouhém sehrávání se pustila do produkce vlastních věcí. Tvorba se skládá z chytlavých riffů, zpěvných melodií, anglických textů...," avizují organizátoři večera.  | Celý článek ›

19.6.2014 |  V rámci kulturní hudební akce Vysočina Fest 2014 proběhne doprovodný program v divadle DIOD Jihlava a to v pátek 11.7.2014 od 10 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 15 hodin.

Na programu budou tvůrčí umělecké dílny pro děti s ukázkami a interaktivním zapojením.

Co mohou děti v dílnách vidět, zažít a vyzkoušet si? Akrobacii na šálách, akrobatický rokenrol, tvůrčí animační dílnu a dílnu s maskou, venkovní dětskou zumbu.  | Celý článek ›

17.6.2014 |  Soutěž Stavba roku Kraje Vysočina 2013 je u konce. Výsledky byly oznámeny ve středu večer, na jejich slavnostním vyhlášení v Počátkách.

Titulem Stavba roku Kraje Vysočina 2013 byla oceněna rekonstrukce Základní umělecké školy Jihlava a tři novostavby – Čistírna odpadních vod Dolní Cerekev – Kostelec u Jihlavy, Domov důchodců ve Ždírci a Administrativní budova Moravských kováren v Jihlavě.

Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem devatenáct realizací v našem kraji. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – Novostavby občanské vybavenosti, Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti, Průmyslové a dopravní stavby a Vodohospodářské a zemědělské stavby.  | Celý článek ›

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky

10.6.2014 |  Povolení od ministerstva životního prostředí ke geologickému průzkumu sice ještě nemá, ale už vypsala tendr na jeho dodavatele. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) začala hledat firmu, která by zkoumala sedm vytipovaných lokalit v celé České republice. Tři z nich (Hrádek, Kraví hora a Čihadlo) se nacházejí v Kraji Vysočina nebo do něj zasahují.  | Celý článek ›

Zdroj: 5plus2.cz» | Autor: František Jirků

30.5.2014 |  Oslavu Dne Dětí chystá i jihlavská zoologická zahrada. Už tento pátek (30. května) proběhne seznámení s mezinárodní kampaní "Od pólu k pólu" prostřednictvím mateřských i základních škol z celé Vysočiny. Žáci a studenti si připravili výstavy obrázků a modelů zeměkoule i zajímavé prezentace projektů výzkumů o mobilních telefonech, spotřebě papíru a vody, o regionálních zdrojích i nadměrném používání igelitových tašek a obalů.
Prezentace začnou v 9:00 hodin ve vzdělávacím centru PodpoVRCH, program bude pokračovat od 11:00 hodin v africké vesnici Matongo.  | Celý článek ›

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky
Titulní stránkaSlužby a řemeslaObchod a výrobaZábava a ostatníVaše názory, diskuseFotky Jihlavy, galerieVaše www adresa zjihlavy.czRSS kanál serveru zJihlavy.cz
Historie města Jihlavy
Informace z Jihlavy
Užitečné odkazy
Podpora na síti Facebook
Podporujeme projekty
ALFA 1 - Sekce Poltergeist
Hosting by 3nicom solutions ČSS ZO 6-18 Cunicunulus
Komerční sdělení
Není žádná reklama [err.#2]

Dnes je 20.3.2023,
svátek slaví Světlana, zítra Radek.

Google
Komerční sdělení
Není žádná reklama [err.#2]
Foto postřehy

Rekonstrukce Brněnského mostu

1. dubna se začal opravovat jeden z nejfrekventovanějších mostů v Jihlavě. Znovu průjezdný by měl být v říjnu.

Mediální partnerství
Jihlavská astronomická společnost Jihlavské listy
i-vysočina.cz - informujeme o všem Vladimír Matula - reklama, marketing, internetový marketing
Správa a statistiky webu
TOPLIST.cz
Valid XHTML 1.0 Strict
ikonka Google Pagerank
ikonka S-rank
ikonka Jyxorank
Valid CSS!

Aktualizován soubor sitemap.xml

Vývoj a provoz těchto stránek zajišťuje

 Logoshop.cz | Grafické práce &výroba www 

Grafické studio a výroba www

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.    Další informace

JIHLAVA: Nezávislý Info Server