Archeologové vykopali baroko i neolit

Archeologové vykopali baroko i neolit

Podzemní sklepy Hostěradice

12.3.2008 |   Do poloviny března představují archeologové z Muzea Vysočiny v Jihlavě a z organizace Archaia Brno nálezy realizované na Vysočině v období cca uplynulých tří let. Mezi nimi nechybí výsledky průzkumů od Mohelna na východě až po Křeč u Černovic na západním okraji Vysočiny. Nálezy vedou návštěvníka i do Telče, Třebíče nebo na staveniště jihlavského City Parku.

Výstava mj. představuje výzkum na někdejší hornické aglomeraci ve Starých Horách v Jihlavě (naproti mlékárnám), prováděný v letech 2004 - 2006 před stavbou marketu. Na místě stála ve 20. století kolonie řadových dělnických domků.

Jihlavské listy   Sdílet
"Je zajímavé, že vnitřky těchto domů, které nebyly podsklepeny, obsahovaly neporušné archeologické situace v podobě pozůstatků dřevohliněných domů, úpravárenských objektů a šachet," oceňují archeologové. Jako zajímavý vyzdvihují odkryv prvního kamenného suterénu domu na území tohoto sídliště nebo nálezy zlomků mlecích kamenů na stříbronosnou rudu. Našla se i keramika nebo železná hornická kladívka.

Také staveniště City Parku poskytlo některé nálezy. Zachycena zde byla situace z doby existence předměstí U koželuhů ve 14. až 17. století. Modernizace znamenala v 17. století zánik těchto předměstí (zde stával tzv. bastion), archeologové našli fragmenty keramiky a cihel. "V 18. století začala být jihlavská předměstí opět obnovována, s touto novou zástavbou souvisí nálezy sklepů vysekaných do skalního podloží," dokumentují na výstavě archeologové.

Mimo krajské město patří k zajímavým např. záchranný výzkum zaniklé barokní sklárny v Božejově (2005 - 2006) na Pelhřimovsku. Byl vyvolán stavbou silničního obchvatu. Zachyceny tu byly zbytky sklářské hutě, která tu existovala do roku 1720. Poté byla s poli prodána vrchnosti a 1791 znovu obnovena, v polovině 19. století však již zde není dokladována.

Daleko do historie zavedl archeology zejména výzkum neolitického sídliště ukrytého dnes pod hladinou rybníka Utopenec na Hrotovicku. Pastevci a zemědělci zde žili v mladší době kamenné před 6500 až 7000 lety, v několika zahloubených objektech nyní byly nalezeny zbytky po jejich působení (fragmenty zdobených nádob bombovitých tvarů, zlomky kostí vyhynulého koně tarpana lesního).

Na dně rybníka Utopenec byly nalezeny také odštěpky sopečného obsidiánu až ze 400 km vzdálených východoslovenských zdrojů nebo metabazit na výrobu broušené sekerky, získaný pravěkými lidmi na 200 km vzdáleném místě.

Archeologové v poslední době také několikrát zkoumali např. středověké předměstí Horka a benediktinský klášter v Třebíči. V místě bývalého sirotčince byl doložen požár velké středověké usedlosti. Vyzvednuta byla řada nálezů v několikametrové vrstvě.

Při předláždění náměstí a přilehlých ulic byla zkoumána také Telč. Dokumentovány byly komunikační i sídlištní vrstvy od 13. století s množstvím keramiky, železných předmětů, kovářské struzky, skla nebo kostí. "Nejpozoruhodnějšími nálezy se jeví odkrytí kamenných základů domu ze 13. století v blízkosti věže sv. Ducha a potvrzení průběhu příkopu před restaurací U pětilisté růže, který ve 13. a 14. století ohrazoval sídlištní okrsek na návrší kolem románské věže," zdůrazňují archeologové.

Sanace hradby a stavba kanalizace ve dvoře vyvolala výzkum také v prostoru za dnešním telčským Hostincem U Marušky. V místě zárodku osídlení města stával v počátku 13. století dvorec. Doložily to početné zlomky keramiky nebo nálezy po topném zařízení. Románský dvorec ztratil podle archeologů funkci během 14. století a byl hradbou rozdělen na dvě části. Tu uvnitř hradeb zčásti pohltil hřbitov (odkryto bylo 12 hrobů), vnější část pak zčásti zničilo vykopání hradebního příkopu a zástavba.

Výstava začala v přízemí Muzea Vysočiny za velkého zájmu veřejnosti 14. února. V rámci vernisáže prezentovali nálezy z poslední doby na přednášce archeologové Petr Hejhal, Petr Hrubý, Milan Vokáč a David Zimola.

Na výstavě jsou jednotlivé lokality a nálezy z nich prezentovány formou panelů se shrnujícími texty a také zpracovanými ukázkami nálezů ve formě trojrozměrných předmětů. Teritoriální rozsah i šíři nálezů dokladuje i podtitul výstavy "Od pravěkých zemědělců k novověkým sklářům".

Jihlava ovšem není jediným místem, kde aktuální archeologická výstava posledních nálezů na Vysočině byla či bude realizována. K vidění už byla v Havlíčkově Brodě nebo v Kamenici nad Lipou. "Doufáme, že turné této výstavky zakončíme v Pelhřimově," očekává archeolog Petr Hrubý, jeden z autorů výstavy.

Archeologickou výstavu v Jihlavě doplňuje i malý dětský koutek, kde si každý může sám zkusit "vykopat" z písku kosti a artefakty. Pokud jde o skutečné nálezy, avizuje David Zimola, že by už letos měl vyjít první čistě archeologický sborník výzkumů na Vysočině.
Zdroj: Jihlavské listy» | Autor: jv

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky

Aktuální články z Jihlavy

3.4.2018 |  Pokud by se našel někdo, kdo by měl zájem sem tam něco přispět na tyto stránky, může poslat e-mailem na adresu info@zjihlavy.cz několik vět týkajících se aktuálního dění nebo zajímavostí z Jihlavy.  | Celý článek ›

7.4.2016 |  Jak již dříve Jihlavské listy uvedly, krajská Jihlava chystá revitalizaci lesoparku Skalka.

Součástí prací má být plánované odtrubnění Koželužského potoka, o kterém se diskutuje již mnoho let. Aby však mohla radnice toto opatření zrealizovat, chybí jí finanční prostředky a potřebuje vypořádat některé majetkoprávní poměry.  | Celý článek ›

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky

12.11.2014 |  Opravené schody z Jakubského náměstí do Heulosu jsou od úterý 11.11.2014 opět otevřené. Parkán (směrem k penzionu Mahler na Brněnské ulici) a nově vybudovaný průchod do Heulosu z Hluboké ulice zatím ještě budou uzavřeny.

Oprava schodiště je součástí projektu s názvem Regenerace veřejných prostranství v MPR Jihlava – I.etapa. Projekt řeší regeneraci veřejných prostranství v historicky cenném jádru města Jihlavy, v městské památkové rezervaci.  | Celý článek ›

11.9.2014 |  Výstavu hub připravuje už popáté Mykologický klub Jihlava. Koná se od 12. do 14. září v Muzeu Vysočiny Jihlava.

V uplynulých letech počasí houbařům příliš nepřálo. "V loňském roce se nám podařilo nalézt a vystavit 386 druhů čerstvě nasbíraných hub," ohlíží se přesto mykoložka z jihlavského klubu Kateřina Pauzarová. Vzhledem k nynějším příznivým podmínkám je podle ní velká naděje dostat se na podobný počet vystavených hub i letos.  | Celý článek ›

30.7.2014 |  Někteří obyvatelé Vrchlického ulice a okolí chtějí co nejdříve trolejbusové spojení do Starých Hor. To by měla zajistit nová trasa linky "B", jejíž vedení je plánované z Hlavního nádraží ČD přes sídliště Březinova, Masarykovo náměstí, Dům zdraví a dále ulicí Vrchlického k železničnímu přejezdu na Jiráskově ulici, kde se počítá s konečnou linky.

"Stále čekáme, ale nic není vidět," ptá se jedna z místních obyvatelek, jejíž jméno je redakci JL známé. Jako provizorní opatření navrhuje zrušit konečnou linky 36 v Horním Kosově. "Pak už ji stačí jen prodloužit okolo Uni Hobby a u polikliniky křižovatkou vrátit zpět do Žižkovy ulice," nastiňuje možné řešení. Ředitel dopravního podniku města Josef Vilím uvedl, že vedení linky, která bude dopravně obsluhovat tuto oblast, je již projekčně připraveno.  | Celý článek ›

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky

10.7.2014 |  Ve čtvrtek 10. července začíná letošní cyklus čtvrtečních koncertů Kulturní léto v jihlavské Pivovarské restauraci.

Od 18 hodin zahraje během první akce mladá jihlavská kapela Joyners. "Po dlouhém sehrávání se pustila do produkce vlastních věcí. Tvorba se skládá z chytlavých riffů, zpěvných melodií, anglických textů...," avizují organizátoři večera.  | Celý článek ›

19.6.2014 |  V rámci kulturní hudební akce Vysočina Fest 2014 proběhne doprovodný program v divadle DIOD Jihlava a to v pátek 11.7.2014 od 10 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 15 hodin.

Na programu budou tvůrčí umělecké dílny pro děti s ukázkami a interaktivním zapojením.

Co mohou děti v dílnách vidět, zažít a vyzkoušet si? Akrobacii na šálách, akrobatický rokenrol, tvůrčí animační dílnu a dílnu s maskou, venkovní dětskou zumbu.  | Celý článek ›

17.6.2014 |  Soutěž Stavba roku Kraje Vysočina 2013 je u konce. Výsledky byly oznámeny ve středu večer, na jejich slavnostním vyhlášení v Počátkách.

Titulem Stavba roku Kraje Vysočina 2013 byla oceněna rekonstrukce Základní umělecké školy Jihlava a tři novostavby – Čistírna odpadních vod Dolní Cerekev – Kostelec u Jihlavy, Domov důchodců ve Ždírci a Administrativní budova Moravských kováren v Jihlavě.

Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem devatenáct realizací v našem kraji. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – Novostavby občanské vybavenosti, Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti, Průmyslové a dopravní stavby a Vodohospodářské a zemědělské stavby.  | Celý článek ›

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky

10.6.2014 |  Povolení od ministerstva životního prostředí ke geologickému průzkumu sice ještě nemá, ale už vypsala tendr na jeho dodavatele. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) začala hledat firmu, která by zkoumala sedm vytipovaných lokalit v celé České republice. Tři z nich (Hrádek, Kraví hora a Čihadlo) se nacházejí v Kraji Vysočina nebo do něj zasahují.  | Celý článek ›

Zdroj: 5plus2.cz» | Autor: František Jirků

30.5.2014 |  Oslavu Dne Dětí chystá i jihlavská zoologická zahrada. Už tento pátek (30. května) proběhne seznámení s mezinárodní kampaní "Od pólu k pólu" prostřednictvím mateřských i základních škol z celé Vysočiny. Žáci a studenti si připravili výstavy obrázků a modelů zeměkoule i zajímavé prezentace projektů výzkumů o mobilních telefonech, spotřebě papíru a vody, o regionálních zdrojích i nadměrném používání igelitových tašek a obalů.
Prezentace začnou v 9:00 hodin ve vzdělávacím centru PodpoVRCH, program bude pokračovat od 11:00 hodin v africké vesnici Matongo.  | Celý článek ›

Komerční sdělení:

Reklamní hrnky
Titulní stránkaSlužby a řemeslaObchod a výrobaZábava a ostatníVaše názory, diskuseFotky Jihlavy, galerieVaše www adresa zjihlavy.czRSS kanál serveru zJihlavy.cz
Historie města Jihlavy
Informace z Jihlavy
Užitečné odkazy
Podpora na síti Facebook
Podporujeme projekty
ALFA 1 - Sekce Poltergeist
ČSS ZO 6-18 Cunicunulus Hosting by 3nicom solutions
Komerční sdělení
Není žádná reklama [err.#2]

Dnes je 23.4.2024,
svátek slaví Vojtěch, zítra Jiří.

Google
Komerční sdělení
Není žádná reklama [err.#2]
Foto postřehy

Rekonstrukce Brněnského mostu

1. dubna se začal opravovat jeden z nejfrekventovanějších mostů v Jihlavě. Znovu průjezdný by měl být v říjnu.

Mediální partnerství
Jihlavská astronomická společnost Vladimír Matula - reklama, marketing, internetový marketing
i-vysočina.cz - informujeme o všem Jihlavské listy
Správa a statistiky webu

Vývoj a provoz těchto stránek zajišťuje

 Logoshop.cz | Grafické práce &výroba www 

Grafické studio a výroba www

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.    Další informace

JIHLAVA: Nezávislý Info Server